O nama

Ministarstvo poljoprivrede je temeljem članka 67. stavka 2. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne novine“, broj 92/10, 172/10 i 124/11, 50/12) te Pravilnika o Mreži za ruralni razvoj („Narodne novine“, broj 86/11, 114/11 i 96/12), tijekom 2011. uspostavilo Mrežu za ruralni razvoj, koja djeluje na cijelom ruralnom području Republike Hrvatske. Mrežu čine članovi, jedinica za potporu mreži (Tajništvo mreže) i upravljački odbor. Mreža je sastavni dio/članica Europske mreže za ruralni razvoj (ENRD).

Ciljevi umrežavanja su povećanje uključenosti dionika u provedbu ruralnog razvoja, poboljšanje kvalitete programa ruralnog razvoja, informiranje šire javnosti i potencijalnih korisnika o politici ruralnog razvoja i poticanje inovacije u poljoprivredi. Mreža za ruralni razvoj promiče suradnju i uzajamnu pomoć između pojedinaca i organizacija uključenih u ruralni razvoj. Njezina je misija da se integriraju i ujedine svi oni koji na različitim razinama sudjeluju u ruralnom razvoju.

Članovi Mreže mogu biti tijela državne uprave, stručne ustanove u poljoprivredi i ruralnom razvoju, jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave, regionalne i lokalne razvojne agencije, poljoprivredna gospodarstva, obrazovne i znanstvene institucije iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja, udruge i komore vezane uz poljoprivredu i ruralni razvoj, ostale fizičke i pravne osobe čije aktivnosti su vezane uz poljoprivredu i ruralni razvoj. Članstvo u Mreži je dobrovoljno i besplatno.

Prvi javni poziv za podnošenje prijava za članstvo u Mreži bio je objavljen od kolovoza do listopada 2012., a pristiglo je 196 prijava za članstvo. Drugi javni poziv za podnošenje prijava za članstvo u Mreži bio je objavljen od prosinca 2012. do svibnja 2013., a pristigla je 81 prijava za članstvo. Mreža trenutno ima 277 članova.

Uspostava i aktivnosti Mreže financiraju se iz mjere Tehničke pomoći, a kako tijekom 2012. godine mjera Tehničke pomoći nije dobila prijenos ovlasti od strane Europske komisije, nije ni bila moguća provedba aktivnosti Mreže. Tijekom 2013. godine (30.04.) dobiven je prijenos ovlasti za mjeru Tehničke pomoći te su time stečeni uvjeti za provedbu aktivnosti.

Održana su 2 sastanka Upravljačkog odbora Mreže. Na sastanku održanom 18. srpnja 2013 usvojen je Poslovnik o radu Upravljačkog odbora, a članovi Upravljačkog odbora mreže upoznati su i s Programom ruralnog razvoja 2014- 2020. Na sastanku održanom 09. listopada 2013. imenovani su predstavnici Mreže u Koordinacijski odbor ENRD-a i LEADER pododbor. Kao predstavnik Mreže u Koordinacijskom odboru imenovan je g. Milan Medić, dok je gđa. Snježana Tolić imenovana kao predstavnica u LEADER pododbor.