Revija ruralnog razvoja Europske unije

Revija ruralnog razvoja Europske unije (eng. EU Rural Review) donosi teme vezane uz ruralni razvoj koje su bliske svim dionicima u ruralnom prostoru. Opisuje mnoge praktične primjere provedbe politike ruralnog razvoja, a obrađene su i aktualne teme o kojima je potrebno informirati lokalne dionike. Dostupan je prijevod časopisa na 6 jezika (engleski, njemački, francuski, španjolski, talijanski i poljski), a u sklopu aktivnosti Mreže za ruralni razvoj sufinanciran je prijevod i na hrvatski jezik.

Više informacija