Pojašnjenje kriterija i uvjeta za kupnju traktora i žitnih kombajna putem IPARD programa

Mogućnost ulaganja u cjelokupnu poljoprivrednu mehanizaciju, posebice ulaganja u kupnju traktora i žitnih kombajna, izazvala je veliki interes potencijalnih korisnika za prijavu na natječaj za mjeru 101 IPARD programa. Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zaprimili su veliki broj upita potencijalnih korisnika za pojašnjenje pojedinih kriterija  i uvjeta propisanih Pravilnikom o provedbi mjere 101 (NN 36/14) IPARD programa vezano uz kupnju mehanizacije, tj. kupnju traktora i žitnih kombajna. Slijedom toga, u nastavku donosimo pojašnjenje.

a) Pojašnjenje kriterija i uvjeta za kupnju traktora
U Specifičnim kriterijima za ulaganja u traktore (Prilog VII Pravilnika o provedbi mjere 101) propisana je maksimalna prihvatljiva snaga traktora za određenu veličinu kapaciteta/površine unutar svakog sektora ulaganja/vrste proizvodnje.
Ukoliko u fazi podnošenja prijave za ulaganje u nabavku traktora, Agencija za plaćanja zaprimi ponude za traktor veće snage (kW) u odnosu na kapacitet/površinu koju podnositelj ima prilikom podnošenja prijave a ne namjerava povećati kapacitet/površinu na kraju ulaganja (prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu) u skladu sa snagom traktora u priloženim ponudama, od podnositelja će se tražiti da ponovi postupak prikupljanja ponuda za  traktor u skladu s postojećim kapacitetom/površinom.
Korisnici koji su prijavili ulaganja u nabavu traktora veće snage od dozvoljene jer su planirali povećanje kapaciteta/površina, a već sada znaju da povećanje do kraja ulaganja neće dostići, morat  će ponoviti postupak prikupljanja ponuda za traktor prihvatljive snage. U protivnom, trošak nabave traktora biti će u cijelosti  izuzet od ukupnog iznosa prihvatljivog ulaganja.

b) Pojašnjenje uvjeta i kriterija za kupnju  žitnog kombajna
Nabava žitnog kombajna u sektoru voća i povrća nije prihvatljiv trošak jer ne odgovara tehnologiji proizvodnje u sektoru voća i povrća, te Agencija za plaćanja takvu nabavu neće odobriti. Nadalje,  podnositelj prijave koji nabavlja žitni kombajn u ostalim dozvoljenim sektorima (sektorima mljekarstva, govedarstva, svinjogojstva, peradarstva, jaja) mora imati poljoprivredne površine pod žitaricama i/ili uljaricama. Prilikom prijave na natječaj (u investicijskoj studiji ili poslovnom planu) potrebno je navesti površinu pod žitaricama i/ili uljaricama, a podnositelj mora dokazati postojanje vlastite proizvodnje pod žitaricama i/ili uljaricama proizvodnjom upisanom u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
Nije  prihvatljivo ulaganje u nabavu žitnog kombajna za one podnositelje koji će isključivo iz usluge drugim poljoprivrednim gospodarstvima obavljati žetvu.

Nadamo se da će navedena pojašnjenja otkloniti nedoumice vezane uz zadovoljenje kriterija i uvjeta propisanih Pravilnikom o provedbi mjere 101 IPARD programa (NN 36/14)  vezano uz kupnju traktora i žitnih kombajna.

Puno uspjeha prilikom prijave na predstojeće natječaje za dodjelu sredstava iz IPARD programa želi Vam Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju Ministarstva poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.