Osnovana prva lokalna akcijska grupa u ribarstvu (LAGUR) u Hrvatskoj

Trenutno u Europi postoji 300 LAGUR-a koji su raspoređeni u 21 zemlji članici Unije. LAGUR je poseban oblik lokalnih akcijskih grupa (LAG-ova) specijaliziranih za područje ribarstva, prerade ribe, marikulture i slično.

Dana 02.09.2014. u gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru održana je osnivačka skupština LAGUR-a “Lostura”. Na osnivačkoj skupštini sudjelovalo je 16 predstavnika javnog, civilnog i poslovnog sektora. Zemljopisno područje djelovanja su Grad Biograd na Moru, te općine Sv. Filip i Jakov, Pakoštane, Stankovci, Pašman, Tkon, Bibinje i Sukošan.

LAGUR “Lostura” je osnovan u svrhu sudjelovanja u poticanju razvitka kroz povezivanje i sudjelovanje u CLLD projektima, zajedničke aktivnosti u prikupljanju sredstava i njihova pravilna raspodjela prema namjeni za koju su dobivena u cilju unaprjeđenja kvalitete života na području udruge, ojačavanja gospodarskog okružja, kako bi se doprinijelo stvaranju, održavanju i poboljšanju radnih mjesta u ribarstvu, doprinijeti zaštiti i dodavanju vrijednosti ribljim proizvodima putem jedinstvenog znanja, kulture i tradicije, jačanju kapaciteta zapošljavanja, poticanja zapošljavanja i povećanja broja radnih mjesta u ribarstvu unutar svojih zajednica, osiguravanja protoka informacija i transfera znanja za napredak u razvoju ribarskog gospodarstva i lokalne zajednice u svrhu poticanja održivog razvoja.

Članovi Upravnog odbora biti će, sukladno CLLD principu, predstavnici javnog, poslovnog i civilnog društva, a funkciju predsjednika će obavljati Ivan Čupić, dipl.oec. kao predstavnik LAG-a “Laura” čiji je voditelj.

Za više informacija o LAGUR-u “Lostura” , slobodno kontaktirajte:

Ivan Čupić, voditelj LAG-a “Laura”
ivan.cupic@zd.t-com.hr ili 091 383 1520