Održana 1. sjednica Upravljačkog odbora Mreže za ruralni razvoj

Dana 27. travnja 2016. godine u Zagrebu, u prostorijama Ministarstva poljoprivrede održana je 1. sjednica Upravljačkog odbora Mreže za programsko razdoblje 2014. – 2020. godine.  Priprema nacrta provedbenih dokumenata izvršena je od strane tajništva Mreže, dok su članovi Upravljačkog odbora kasnije raspravljali i ažurirali pojedine stavke istih te na kraju i jednoglasno usvojili provedbene dokumente neophodne za početak provedbe aktivnosti predviđene Akcijskim planom Mreže. Također, prethodno je utvrđeno da je sjednici prisustvovalo potreban broj članova ili njihovih zamjena kako bi odluke bile pravovaljane.