Očitovanje Porezne uprave na upit Mreže za ruralni razvoj

Poštovani članovi Mreže za ruralni razvoj,

obavještavamo Vas da smo za primili službeno očitovanje na set pitanja koja smo zaprimili od jednog LAG -a, člana Mreže za ruralni razvoj.

Pitanja koja smo postavili su sljedeća:

  1. Kada OPG koji je osnovan prije 2010 – postaje obveznik poreza i upisa u RPO?
  2. Koja je granica POTPORE iznad koje se obračunava DOHODAK?
  3. Na koji način se obračunava dohodak – temeljem zaprimljene potpore ( nositelj gospodarstva je umirovljenik ) ako se ne predaje porezna prijava.
  4. Kod otvaranja opg-a nakon 2010 godine – po službenoj dužnosti nositelj ili  član postaju obveznici mirovinskog osiguranja, što je s OPG-om koji je osnovan prije 2010 – kada on postaje obveznik mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.
  5. Ako korisnik u 2016 godini primi potporu koja se odnosi na izravna plaćanja i mjere PRR u iznosu od 70.000 kn – da li se mora upisati u RPO, ako da treba se upisati od 2017?
  6. Ako nositelj ili član OPG-a ima svojstvo osiguranika prema Zakonu o mirovinskom osiguranju ( ZOMO ) – smatra li se zaposlenom osobom.
  7. Poljoprivrednik koji prema službenoj dužnosti plaća mirovinsko i zdravstveno plaća mjesečno cca 500,00 kn
  8. poljoprivrednik kojem se obračunava paušalni dohodak  plaća mjesečno cca 1200,00 kn + 1700 kn godišnje — PO KOJIM KRITERIJIMA SE KOD OBRAČUNA RAZLIKUJU NJIH DVOJICA?!

Službeni dokument s odgovorima na navedena pitanja možete preuzeti ovdje.