Najava radionice za LAG-ove

Radionica je prvenstveno namijenjena LAG-ovima, predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave, predstavnicima civilnog i gospodarskog sektora kao i ostalim dionicima u ruralnom razvoju. Glavna tema radionice bit će osvrt na provedbu prve godine LEADER pristupa, rasprava o uočenim izazovima te naučenim lekcijama koje će koristiti LAG-ovim i Ministarstvu poljoprivrede pri pripremi za buduće programsko razdoblje. Zbog ograničenog kapaciteta dvorane, preporučamo svima koji nisu dobili e- poziv, a željeli bi prisustvovati i aktivno sudjelovati na spomenutoj radionici, da se prijave na mrr@mps.hr.