Međunarodna konferencija “10 godina LEADER pristupa u Litvi”

Tijekom 15. i 16. listopada 2014. u Anykščiai, Litva održava se konferencija “10 godina LEADER pristupa u Litvi”.

Fokus konferencije će biti usmjeren na doprinos LEADER pristupa procesu ruralnog razvoja koji je stvaranjem partnerstva lokalne vlasti, gospodarskog i civilnog sektora pridonio poboljšanju života u ruralnom području.

Rok za prijave je 5. listopada 2014., a obrazac prijave i više informacija o konferenciji dostupni su na poveznici ovdje.